Wij hebben de handen ineengeslagen

Bij de Vereniging van Zorgboeren Zuid-Holland is een dertigtal professionele zorgbedrijven aangesloten. Op deze zorgboerderijen of -kwekerijen kun je op allerlei manieren de handen uit de mouwen steken. Dat varieert van schapen voeren en aardbeien plukken tot brood bakken of een konijnenhok bouwen. Op elk bedrijf kunnen bepaalde doelgroepen terecht. De een biedt bijvoorbeeld vooral dagbesteding voor jongeren met autisme en de ander is meer gericht op ouderen met dementie. Wat ons bindt is de ambitie om mensen met een beperking ontspanning en zelfontplooiing te bieden door licht werk in een natuurlijke omgeving.


De vereniging is in 2009 opgericht. Het is ons doel om:

  • een actueel overzicht van zorgboerderijen in onze regio aan te bieden zodat u direct contact kunt leggen
  • de onderlinge samenwerking en kennisoverdracht te bevorderen

 

We willen vooral de keuze voor u, als zorgzoeker, makkelijker maken. Deze website is niet bedoeld als ‘informatieloket’, voor informatie of afspraken kunt u terecht bij de door u gekozen zorgboerderij.