De bij ons aangesloten zorgboerderijen zijn vaak zelfstandige bedrijven van agrarische ondernemersgezinnen die hart hebben voor de medemens. We houden het graag kleinschalig. Op deze manier is er genoeg tijd voor persoonlijke aandacht en blijft de boer of tuinder betrokken bij de mensen op het bedrijf. Vaak heeft de ondernemer zich geschoold in zorg en begeleiding. Daarnaast is er regelmatig samenwerking met zorginstellingen. Verder maken we dankbaar gebruik van vrijwilligers die een handje komen helpen bij de begeleiding. Bij vragen van administratieve of financiële aard wijzen we de cliënt de weg.

Onze zorgboerderijen bieden allemaal dagbesteding voor mensen die begeleiding nodig hebben. Maar er zijn meer mogelijkheden, sommige bieden ook:

  • logeeractiviteiten vanaf 6 jaar
  • sociale re-integratie
  • stageadressen
  • lessen voor scholen


Visie 
Wij, zorgboeren in en rondom het Groene Hart, zoeken in onze visie aansluiting bij Welzijn Nieuwe Stijl. De visie bestaat uit 5 pijlers, vijf vingers die samen de hand vormen die we de Vereniging van Zorgboeren Zuid-Holland noemen. Deze vijf pijlers worden in het onderstaande uitgewerkt en geconcretiseerd. Deze pijlers worden uitgewerkt binnen twee categorieën: de 'filosofie' waarin het achterliggende idee wordt gepresenteerd, en de 'praktijk' waar de uitvoering van het idee vorm krijgt. Dit met het doel dat deze visie niet in ideeën blijft hangen maar ook concreet wordt.

de vijf pijlers

* De handen ineengeslagen - samen kunnen we meer.

* Het heft in eigen handen - zelfstandigheid van zowel zorgvrager als zorgverlener staat voorop.

* Uitgestoken handen - zorgboeren bieden gepaste, kwalitatieve begeleiding aan de zorgvrager.

* Alle handen helpen - zorg is breder dan één zorgverlener.

* IJzer met handen breken - het onmogelijke mogelijk maken.