De doelgroep van onze Vereniging van Zorgboeren is heel breed. Er is begeleiding mogelijk voor mensen (minimumleeftijd 6 jaar) die te maken hebben met: 

*een lichamelijke beperking
*een verstandelijke beperking
*een vorm van autisme
*een psychiatrisch verleden
*dementie
*een grote afstand tot de arbeidsmarkt
*een burn out

Voor elke cliënt zijn er passende bezigheden naar capaciteiten die hij of zij in eigen tempo kan doen. Samen dingen doen en beleven vinden wij veel belangrijker dan de arbeidsprestatie. Er is dus altijd tijd voor een praatje en gezellige gezamenlijke pauzes.

De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat de formule van zorgboerderijen geweldig werkt. Voor de een is wat structuur in de dagen fijn, voor de ander is zelfstandig een klus klaren een opsteker en voor weer een ander is de gezelligheid een welkome doorbreking van het isolement. Dieren stellen geen moeilijke vragen aan een dementerende oudere. En dat geldt eigenlijk voor iedereen: het contact met planten en dieren werkt altijd positief!